Andrzej Ploch Tytuł wystawy: 6 Wystawa Fotografii Stowarzyszenia Euroregionu Nysa „KONTAKT”
Komisarz wystawy: Bretislav Jansa
Miejsce wystawy: Muzeum Regionalne w Czeskiej Lipie
Czas wystawy: maj-czerwiec 2007
Wystawiający:
Fotografujący związani z Euroregionem Nysa z Czech, Niemiec i Polski. 187 prac 69 autorów.