Prace przyjmowane są do publikacji po uprzednim uzgodnieniu z Redaktorem Naczelnym.
Przed zatwierdzeniem artykułów do publikacji są one recenzowane przez Radę Naukową.

Zasady dostarczania prac.

Teksty
Prace tekstowe należy dostarczę pocztą elektroniczną lub na płycie CD pocztą na adres redakcji.
Prosimy stosować standardowe formaty plików nazwa.doc; nazwa.rtf; nazwa.txt
Format nazwa.docx prosimy zapisywać zgodnie do starszej wersji nazwa.doc
Przed wysłaniem prac tekstowych prosimy przeprowadzić korektę polonistyczną.
Przypominamy, że jeżeli w pracy używamy cytatów i odwołań to należy podać źródło ich
pochodzenia w formie przypisu. Powołując się na pozycję literaturową należy ją wymienić
w zestawieniu piśmiennictwa.

Ilustracje
Fotografie, rysunki, wykresy itd. prosimy dostarczać pocztą elektroniczną, na płycie CD pocztą
tradycyjną lub po uprzednim uzgodnieniu bezpośrednio na redakcyjny serwer FTP.

Zalecana rozdzielczość:
-(w skali względnej) dla wymiarów publikowanej ilustracji 1:1 rozdzielczość co najmniej 300 dpi
-lub (w skali bezwzględnej) należy przyjąć co najmniej 10 pikseli na 1 mm wydruku finalnego

Format zapisu:
Zalecany: obraz.tif; obraz.psd; obraz.bmp; obraz.jpg
Ponieważ kompresja jpg jest kompresją destruktywną zaleca się optymalizować ją pod względem
zachowania jak najlepszej jakości ilustracji. Zdecydowanie nie zalecamy maksymalnej kompresji.

Model koloru
Dla ilustracji w skali szarości - odpowiednio w kolejności: skala szarości, CMYK, RGB
Dla ilustracji kolorowych - odpowiednio w kolejności: CMYK, RGB
(W razie wątpliwości prosimy przesyłać pliki źródłowe bez korekcji)

Uwagi ogólne:
1. Jeżeli artykuł złożony jest w pliku razem z ilustracjami to prosimy bezwzględnie dołączyć
osobno pliki z ilustracjami.
2. Jeżeli publikowany ma być gotowy skład np. reklamy to prosimy dostarczyć pracę w pliku pdf - press,
oraz tę samą pracę w pliku edytowalnym żródłowym (eps, cdr, ai, indd)


Zbigniew Tomaszczuk -Redaktor Naczelny     Zbigniew.Tomaszczuk@neostrada.pl
Andrzej Ploch -Zastępca Redaktora Naczelnego     typo@ploch.pl