Czasopismo fotograficzne camer@obscura
HISTORIA, TEORIA I ESTETYKA FOTOGRAFII
Kwartalnik, ISSN 1734-9826, format 16x22,5 cm
camer@obscura   1/2006 (1)
camer@obscura   2/2006 (2)
camer@obscura   1/2007 (3)
camer@obscura   2/2007 (4)
camer@obscura   3-4/2007 (5-6)
camer@obscura   1/2008 (7)
camer@obscura   2/2008 (8)
camer@obscura   1/2009 (9)
W przygotowaniu numer o fotografii archiwalnej