Camera Obscura 1/2008 (7)

Spis Treści:
2 Od Redakcji
3 Mieczysław Szewczuk • O Festiwalu Sztuki im. Jerzego Buszy
7 Adam Mazur • Wobec Jerzego Buszy
21 Sławomir Magala • Busza dziesięć lat później
36 Sławomir Magala • Busza po raz drugi
49 Jerzy Busza • Tablica ogłoszeń
52 Leszek Golec • Kłopoty z Duszą
56 Tatiana Czekalska • Rzucam w Ciebie kulką z biszkopta, czyli o Jurku
57 Janusz Zagrodzki • Uwagi o sztuce współczesnej – dedykowane Jerzemu Buszy
61 Jerzy Busza • Busza nie jedno ma imię
66 Marek Grygiel • Dzisiaj, Marku, napisałbym to inaczej
69 Jerzy Busza (1947-1997)
70 Aleksander Głowacki • Jak chronić fotografię przez odpowiednią oprawę...?