Camera Obscura 3-4/2007 (5-6)

Spis Treści:
2 Od Redakcji
3 Krzysztof Olechnicki • FOTOGRAFIA CYFROWA = Śmierć fotografii?
14 Alicja Szwinta-Dyrda • Lubię Cię
17 Ewa Wójtowicz • Portret w kulturze cyfrowej – między fotografią a kreacją
26 Aleksander Tarkowski • Zdjęcia szeroko otwarte. O fotografii w epoce remiksu
33 Ryszard W. Kluszczyński • Między intymnością a refleksją społeczną. Synaptic Caguamas na tle twórczości Rafaela Lozana-Hemmera
36 Zbigniew Sejwa • Screenphotography
38 Włodzimierz Kierus • Zjawy w wirtualnym śnie
44 Piotr Zawojski • Jean Baudrillard jako teoretyk fotografii
50 Joanna Piechaczyk • Transgresja ciała – istoty postludzkie
56 Piotr Wołyński • Zbyszka Trzeciakowskiego sondowanie sztuki
64 Leszek Szurkowski • „Accidental Graphics”
68 Zbigniew Tomaszczuk • Ikonosfera
70 Certyfikat QPrint – unikatowy dokument na rynku fotografii kolekcjonerskiej