Camera Obscura 2/2007 (4)

Spis Treści:
2 Od Redakcji
3 Piotr Grześczyk. Pamięć opłatka
6 Adam Sobota. Pamięć o pamięci
9 Sławomir Sikora. Materia pamięci – pamięć materii
16 Jerzy Lewczyński. Podołek pamięci
20 Notaire J. Temblay. Krajobrazy bez pamięci w fotografiach Joana Fontcuberty
24 Paweł Kula. Aparat do znikania obrazów
26 Grzegorz Zygier. Średnia fotograficzna
28 Marcin Sudziński. Ucieczka przed niepamięcią
34 Marianna Michałowska. Między obrazem a sygnaturą – pocztówki Wojciecha Prażmowskiego
42 Andrzej Janczewski. Wywoływanie obrazów z pamięci
44 Elżbieta Łubowicz. Pamięć jako obraz
49 Alina Srzempa. Ślad i pamięć fotografii (na przykładzie Jadąc do Babadag Andrzeja Stasiuka)
54 Adam Sobota. Park Mużakowski
56 Marek Zieliński. Wojciecha Prażmowskiego pojedynek z Czasem
64 Tomasz Ferenc. Fotografia pamiątkowa i modyfikacje pamięci
69 Adam Buczek. Autoportret: narcystyczna hibernacja rzeczywistości