Camera Obscura 1/2006

Spis Treści:
  2 Od Redakcji
  3 Zbigniew Tomaszczuk Niektóre wątki polskiej fotografii XIX i początku XX w.
10 Marek Janczyk O polskiej fotografii romantycznej
19 Stefan Wojnecki – Fotografia postmedialna
     20 Michał Jakubowicz – Nantesologia
     23 Sławomir Decyk – Cyklografia
     26 Piotr Wołyński – Mimoformy
     29 Stefan Wojnecki – Krzywe Beziera
33 Portret fotograficzny dziś
     34 Roman Hryciów – Twarze ląska
     36 Magda Hueckel i Agata Serafin – Zamiana III
     38 Piotr Komorowski – Inkarnacje
     40 Agata Kubień – Pary
     42 Ewa Martyniszyn – Opowieści obrazów
     44 Katarzyna Skalska – Autoportret wielokrotny
     46 Zorka Project – Matki i córki
     48 Paweł Żak – Bliski znajomy
51 Bogdan Konopka Ciało odziane cieniem
57 Lech Lechowicz O Urszuli Czartoryskiej w kolejną rocznicę śmierci
61 Tomasz Ferenc Odwaga patrzenia – nowa antologia tekstów o fotografii