Czasopismo
„KARKONOSZE”
Czasopismo
camer@obscura
Andrzej Ploch
Fotografie
Stowarzyszenie
WRO-EUROAndrzej Ploch, ul. Wojszycka 15,
53-006 Wrocław, Poland
tel. (+48) 071 339 83 00
mobil: (+48) 606 392 311
skype: typoscript
typo@ploch.pl